ACTUALITAT

L’ACA presenta el cinquè Informe de Mobilitat d’Andorra


L’ACA presenta el cinquè Informe de Mobilitat d’Andorra
Publicat el: 14/11/2017

 

L’Automòbil Club d’Andorra va presentar la setmana passada l’Informe de Mobilitat de l’entitat, que ja és el cinquè. Conegut com a IMACA, aquest projecte es una iniciativa de l’ACA (amb la col·laboració de nombroses institucions implicades en la mobilitat al país) que va engegar al 2012 amb la voluntat d’esdevenir una fotografia de l’estat de la mobilitat d’Andorra.

 

Mortalitat zero i augment de les sancions

L’IMACA 2016 alerta sobre l’augment de les sancions fetes pel Cos de Policia, que van passar de les 8.835 del 2015 a les 14.807 del 2016. Una xifra que s’ha disparat a causa de l’augment de sancions imposades per excés de velocitat, que pràcticament s’han duplicat al 2016: de 5.898 al 2015 a les 12.391 sancions al 2016. Una crescuda que s’explica en part per la intensificació dels controls de trànsit per part del Cos de Policia. “Els conductors encara premen massa l’accelerador. No som capaços de pacificar el trànsit”, va explicar en la presentació de l’informe el secretari general de l’Automòbil Club, Antoni Sasplugas. Malgrat això, s’ha de destacar la reducció important en altres tipus de sancions, com les aplicades per l’ús del telèfon mòbil durant la conducció, per conduir sense portar el cinturó de seguretat o per no tenir l’assegurança del vehicle.

 

 

Però una de les dades més destacades d’aquest informe ha estat la mortalitat zero al 2016, una dada, segons Sasplugas, que “ens ha de marcar com a objectiu a assolir any rere any”. Al 2011 hi va haver 8 morts a les carreteres, 6 al 2012 i 2 durant els anys 2013, 2014 i 2015.

En total s’han registrat aquest 2016 594 accidents de circulació (285 sense víctimes i 309 amb víctimes), entre els quals els conductors d’entre 30 a 49 anys en són els principals implicats. Tot i això, hi ha hagut un augment d’accidents entre conductors d’entre 18 i 21 anys, una “dada a tenir en compte, ja que són els nous conductors, els que s’incorporen a les carreteres”. Pel que fa als accidents de circulació amb incidència d’alcohol o drogues, es continua constatant una lleu disminució d’aquest tipus de sinistres: després dels 77 accidents registrats al 2013, han anat a la baixa fins a arribar als 68 accidents al 2016.

 

 

Què és l’IMACA?

L'informe de Mobilitat és una publicació anual que aporta les dades més rellevants referents a la mobilitat del país durant l’any d’estudi: presenta i analitza dades que van des de la sinistralitat a Andorra, el nombre i tipologia de les sancions de trànsit o l’estat del parc mòbil del país, passant per aspectes relacionats amb la xarxa viària o el medi ambient. Juntament amb això, l’informe té la voluntat d’aportar informació molt valuosa mitjançant un estudi en profunditat en cada edició d’un aspecte concret de la mobilitat.

L’IMACA s’ha convertit al llarg d’aquests cinc anys en un document de referència en aquesta matèria tant de cara al país com en l’àmbit internacional.

Dues parts

La primera part de l’IMACA és un recull de dades que reflecteix aspectes referents a la sinistralitat del país, les característiques del parc mòbil, l’expedició de permisos de conduir, les actuacions del COEX, el pas de vehicles per les fronteres i els túnels, la disponibilitat d’aparcament, o els valors d’NO2 a l’atmosfera. Estan representades amb gràfiques. També s’hi recullen històrics de dades acumulades des del 2011 representades en gràfics.

La segona part de l’IMACA selecciona un tema d’interès i li dedica un estudi en profunditat per aportar dades, amb una anàlisi qualitativa que permeti fer una diagnosi i emetre consells o aportar idees innovadores que puguin desenvolupar polítiques aplicables al país.

5 informes

  • 2012, passos de vianants

El projecte IMACA es va iniciar al 2012 amb una anàlisi dels passos de vianants d’Andorra, vist el nombre elevat d’accidents amb víctimes en aquests espais. A l’ACA és té clar que la persona, el vianant, està a d’alt de tot de la piràmide de mobilitat, però que també les infraestructures del país estaven –o estan encara- massa pensades pel cotxe.

  • 2013, tot un referent amb els vehicles elèctrics

L’IMACA del 2013 s’ha convertit en tot un referent a l’hora d’implantar les bases per a la mobilitat elèctrica, ajudant a l’administració amb el seu programa Engega, que ha tingut un èxit sense precedents i ha col·locat Andorra en les primeres posicions en el rànquing mundial de la mobilitat elèctrica.

  • 2014, trams de concentració d’accidents

La voluntat per millorar la seguretat de les persones i la seguretat a les carreteres del país va portar a l’Automòbil Club a realitzar per a l’IMACA del 2014 tot un estudi sobre els trams de concentració d’accidents, és a dir, aquells punts negres que registraven nombrosos accidents de trànsit. Es van detectar 15 punts conflictius, molts d’ells encara amb poques solucions.

  • 2015, la bicicleta com a vehicle de mobilitat habitual

Per a l’edició del 2015, l’informe es va centrar també en el transport sostenible, fent una proposta perquè la bicicleta es pugui convertir a Andorra en un mitjà de transport habitual, és a dir, per al nostre dia a dia. La proposta va agradar i aviat es presentaran nous projectes per potenciar l’ús de la bicicleta.

  • 2016, l’IMACA cap a un open data

L’informe ha volgut fer un pas endavant i s’ha centrat en proposar un nou format d’exposició de dades que podrà facilitar l’anàlisi de tota la informació recollida en matèria de mobilitat, permetent la presa de decisions més encertades. De fet, és una proposta per a l’IMACA 2017 i de com les dades ens poden ajudar a treure importants conclusions i a trobar solucions, en aquest cas, a aspectes relacionats amb la mobilitat. “Ara tenim una oportunitat i una necessitat de recollir-ho tot (totes les dades de mobilitat) en un sol document estandarditzat i de prendre decisions no només basant-nos en la intuïció”, va explicar el secretari general de l’ACA, Antoni Sasplugas, en la presentació de l’informe.