Notícies

L’ACA recomana seguir impulsant la mobilitat elèctrica i altres combustibles eficients

L’ACA recomana seguir impulsant la mobilitat elèctrica i altres combustibles eficients

ACA IMPULS MoraBanc ha presentat avui la vuitena edició de l’Informe de Mobilitat de l’Automòbil Club d’Andorra (IMACA)...

01/10/2020

  • ACA IMPULS MoraBanc ha presentat avui la vuitena edició de l’Informe de Mobilitat de l’Automòbil Club d’Andorra (IMACA) a la sala d’actes de MoraBanc Andorra.
  • A la presentació han pres part el president de l’Automòbil Club d’Andorra, Enric Pujal, el secretari general de l’entitat, Antoni Sasplugas, i Mireia Maestre, directora de Comunicació i Marca de MoraBanc.
  • La primera part de l'informe s'ha centrat en dades molt concretes vinculades a les sancions i sinistralitat de país.
  • La segona part ha posat el focus sobre les condicions del potencial de creixement del vehicle elèctric a Andorra i les ha comparat amb les que hi ha als països europeus, on el mercat de vehicle elèctric creix més.

El document, consultable com els anteriors a la pàgina de l’Automòbil Club www.aca.ad/imaca, presenta dades de sancions i sinistralitat amb un històric que es remunta en alguns casos al 2011 i en d’altres al 2012. Les dades estan reagrupades en vuit grans temàtiques: Medi Ambient, Mobilitat, Mobilitat Elèctrica, Parc Mòbil, Permisos, Sancions, Sinistralitat i Xarxa Viària. En total 71 informes, consultables i exportables en diversos formats.

Pel que fa a sancions, el 2019 han augmentat els punts de control de velocitat, però al mateix temps han disminuït les sancions per excés de velocitat. Això ens porta a concloure que aquests punts de control són un element clau per pacificar el trànsit. D’altra banda, han augmentat simultàniament els accidents de circulació patits pels conductors novells (18–21 anys) i pels més experimentats (de 50 anys en amunt). També han anat en augment les sancions vinculades al consum d’alcohol, que ha estat el tema en què s’ha basat la campanya de seguretat viària presentada dins del projecte ACA IMPULS MoraBanc, Missió Zero Accidents 2020 “També es cosa teva”.

En quant a sinistralitat, han augmentat els accidents amb vehicles comercials, fenomen que s’ha esdevingut també en els països veïns. Els accidents amb víctimes també han repuntat, tot i que ho han fet sobretot els que han tingut víctimes lleus. Els accidents amb víctimes greus s’han mantingut i els accidents amb víctimes mortals han disminuït. No hi ha hagut cap víctima moral amb moto o bicicleta, fet que ens porta a valorar com a molt positiva la incidència de la campanya “Conduir una moto no és un joc de nens”.

Els accidents amb incidència deguda a l’alcohol o a les drogues han pujat un 18,10%. Els accidents amb atropellament han augmentat en un percentatge similar, del 17%, i aquells en què s’han vist implicats vianants ho han fet en un 11%. Entre aquests hi ha hagut dues víctimes mortals.

La segona part de l’informe, que duu per títol “El vehicle elèctric, ara”, és fruit de l’observació de la davallada de matriculacions de vehicles elèctrics en general i, en concret, de les que s'originen a partir del Pla Engega. L’informe analitza què passa a Europa amb els vehicles elèctrics i amb els punts de recàrrega i estudia els incentius i ajudes que hi ha en cada país per tal de donar resposta a aquestes dues preguntes: quina és la bona direcció per implantar el vehicle elèctric a Andorra?, i quin pot ser el futur model de mobilitat a Andorra?

El monogràfic articula tres factors claus en la construcció d'un ecosistema que faci viable un projecte de mobilitat sostenible: usuaris, fabricants/concessionaris i administració. En aquest sentit, s’han estudiat les condicions amb què es troben els consumidors andorrans quan es plantegen la compra d’un elèctric i s’han comparat amb les que hi ha als països europeus, on el mercat de vehicle elèctric creix molt més.

El vehicle elèctric a Andorra és encara residual, amb un 0,4% de les matriculacions l’any 2019. El context actual de la mobilitat és favorable al cotxe elèctric gràcies a l’entrada al mercat de més models, a l’augment progressiu de la seva autonomia i temps de recàrrega i a les polítiques públiques per a la millora de la qualitat de l’aire a les ciutats.

Tot i els avantatges, la penetració del vehicle elèctric a Andorra és menor que la mitjana europea UE-15 (27,9 punts) i molt inferior respecte a la d’altres països capdavanters, com ara Noruega o els Països Baixos, que compten amb una bona xarxa de punts de càrrega, uns incentius a la compra estables i una major competitivitat del preu de l’energia elèctrica en comparació amb els carburants.

L’ACA considera que per superar les barreres i impulsar el vehicle elèctric al nostre país és imprescindible crear un ecosistema d’avantatges més ampli que l’actual. Però planteja un escenari de mobilitat on conviuran diferents tipus de combustible i energies: elèctrica, hidrogen, híbrides i fòssils més eficients.   

Antoni Sasplugas ha recordat que el vehicle elèctric no resol els problemes de mobilitat ni tampoc és una alternativa de futur per als desplaçaments urbans, sols és un pas més en la reducció d’emissions. El secretari general de l’ACA ha manifestat: “Aconseguir una millor mobilitat passa per prioritzar els desplaçaments a peu, guanyant espai per als vianants, en patinet o bicicleta, creant carrils segurs i segregats del trànsit, i sobretot per potenciar un transport públic modern, ràpid, àgil, eficient i assequible”.

Per la seva part, Enric Pujal ha fet referència al fet que: “...tots ens hem de conscienciar que hem d'anar cap a una mobilitat més sostenible, més eficient i compartida”.

Mireia Maestre ha indicat: “Treballem per a una mobilitat sostenible com a part important d’un país millor. Amb ACA Impuls MoraBanc, amb l’ACA, treballem per a aquesta nova Andorra que fem entre tots, més moderna, innovadora i inclusiva”.

Per concloure, Mireia Maestre, Enric Pujal i Antoni Sasplugas han agraït la contribució de totes les institucions, col·laboradors i persones que han facilitat dates i que han fet possible aquesta nova edició de l’IMACA.

Sobre ACA IMPULS MoraBanc

ACA Impuls MoraBanc és el primer projecte conjunt de les entitats amb l’objectiu de millorar la mobilitat de les persones a Andorra. 

Els projectes que inclou ACA Impuls MoraBanc són l'Informe de la Mobilitat de l'Automòbil Club d'Andorra, la campanya de seguretat viària iniciada per l'ACA i el Govern d'Andorra, Missió Zero Accidents i Fòrum Impuls, un espai d’anàlisi i  debat de projectes de mobilitat innovadors i sostenibles, amb l'objectiu de construir una mirada cap al futur que permeti contribuir en diferents aspectes de la mobilitat al nostre país.


TOTES LES NOTICIES

Novetats, notícies, consells… al teu correu electrònic

×