Plaques de matrícula

Des de l'any 2011, les plaques de matrícula dels vehicles d'Andorra estan formades per quatre xifres de color negre precedides per una lletra sobre fons de color blanc. L'Automòbil Club d'Andorra produeix les plaques de matrícula nacionals per concessió del Govern d'Andorra.

Un cop sigui presentat el certificat de matriculació, l'Automòbil Club d'Andorra lliura al titular un joc de plaques de matrícula, corresponent al número de matrícula concedit pel Registre. Aquestes matrícules s'han de portar obligatòriament al vehicle. Resta prohibit portar un altre distintiu nacional que no sigui l'andorrà, com també inscripcions a l'entorn immediat de les plaques de matrícula.

Les plaques de matrícula s'han de situar als llocs previstos pel fabricant. Les persones que vulguin obtenir un joc nou de plaques de matrícula a causa del mal estat de les que posseeixen, s'hauran d'adreçar a l'Automòbil Club d'Andorra per lliurar el joc de plaques en mal estat. En cas de pèrdua o robatori, l'interessat ha d'obtenir el certificat corresponent de pèrdua o robatori, lliurat pel servei de policia. Aquest certificat ha de ser lliurat a l'Automòbil Club d'Andorra en el moment de demanar el nou joc de plaques de matrícula.
 

Catàleg de plaques de matrícula vigents a Andorra

 

Matrícula ordinària de vehicles automòbils

Matricula

Matrícula reduïda de vehicles automòbils

Matricula

Matrícula ordinària de les motocicletes

Matricula

Matrícula per a motocicletes d'enduro o trial

Matricula

Matrícula cos diplomàtic, cap de missió diplomàtica i cos consular

Matricula

Matrícula per als administratius i tècnics d'Ambaixada

Matricula

Matrícula Temporal

Matricula

Matrícula per a vehicle antic o de museu. Tipus 1

Matricula

Matrícula per a vehicle antic o de museu. Tipus 2

Matricula

Matrícula per a vehicle en prova

Matricula

Matrícula per a vehicles especials

Matricula

Matrícula per a vehicles de neu

Matricula

 

MATRÍCULES PERSONALITZADES


Després d'anys de peticions per part dels nostres socis, les matrícules personalitzades ja són una realitat per als vehicles convencionals a Andorra. Les possibles combinacions són múltiples i d'elles en depèn el preu final.

Per configurar la matrícula personalitzada s'han de tenir en compte els següents requisits:

Ha de tenir dos caràcters com a mínim i cinc com a màxim

Hauran de ser només lletres i xifres, però sempre han de començar amb una lletra

 

Es poden escollir les lletres i les xifres que componen la codificació de la matrícula del vehicle, d'acord amb unes regles establertes, com no alterar el disseny de la matrícula andorrana, atès que no es poden modificar ni les dimensions de la placa ni la imatge actual (forma, color, fons i tipografia). No es podran matricular xifres únicament i les matrícules de cinc caràcters hauran de tenir un mínim de dues lletres per evitar coincidir amb la numeració actual.

Podran dur matrícules personalitzades tots els vehicles que en porten una d'ordinària i no ho podran fer els vehicles especials de cos diplomàtic i consular, les matrícules turístiques i les de prova, així com els vehicles antics, les motos de neu i els ginys mecànics.
 


Novetats, notícies, consells… al teu correu electrònic

×