Autoritzacions de conduir

 

Per a què serveix aquesta autorització?

Aquest document serveix perquè el titular d’un vehicle autoritzi a una tercera persona a conduir el seu vehicle dins i fora d’Andorra.

 

 Quina durada té?

El document  té una vigència mínima d’un mes i màxima d'un any.

 

  Quins documents necessita per tramitar-lo i com tramitar-lo

La carta groga del vehicle, el passaport o carnet d'identitat del propietari i del conductor eventual. Cal que el propietari i el conductor signin l'autorització a la seu de l'Automòbil Club d'Andorra.

Es pot fer una tramitació prèvia amb el formulari adjunt que un cop omplert i enviat, l’Automòbil Club d’Andorra el rep i es pot passar, posteriorment, per les nostres oficines a acabar de formalitzar-lo.

La presència del titular de la carta groga és imprescindible per poder fer la tramitació a les nostres oficines (carrer Babot Cam, 13, Andorra la Vella).

 

  Com emplenar el formulari

Cal omplir tots els camps i escriure totes les respostes en majúscula. Un cop omplert el formulari s’ha de prémer el botó enviar, que apareix a peu de pàgina. El document enviat és rebut per l’Automòbil Club d’Andorra.

 

  Quin preu té?

25,77 € (IGI inclòs).  Si un dels dos sol·licitants és soci de l'ACA, el cost és de 5,60 € (IGI inclòs).


Novetats, notícies, consells… al teu correu electrònic

×