Serveis Generals

Cursos de Conducció SNOW DRIVING


El programa d'aprenentatge SNOW DRIVING és un nou concepte d'ESCOLA DE CONDUCCIÓ que neix de la voluntat de l'Automòbil Club d'Andorra per transmetre als conductors tots els coneixements de la conducció sobre neu i gel de forma dinàmica i amena.


Autoritzacions de conduir


Aquest document serveix perquè el titular d’un vehicle autoritzi a una tercera persona a conduir el seu vehicle dins i fora d’Andorra.


Plaques de matrícula


Des de l'any 2011, les plaques de matrícula dels vehicles d'Andorra estan formades per quatre xifres de color negre precedides per una lletra sobre fons de color blanc.


Permís Internacional Conduir (PIC)


El permís internacional de conduir és necessari per poder conduir temporalment fora del país d’on es resideix amb un vehicle amb placa de matriculació estrangera.


Tornar