Modalitats de soci

Tipologia de soci

 

Majors de 29 anys

Alta de soci 17,35 - 18,13 (igi inclòs)

Preu: 92.54 - 96.70 (igi inclòs)

 

Si tens entre 16 i 29 anys.

Alta de Soci: 17.35 – 18.13 (igi inclòs)

Preu: 65 – 67.93 (igi inclòs)

 

Cada any premiarem als 3 socis amb més antiguitat al CLUB amb el carnet soci OR

0 euros per sempre.

 

Beneficiaris

 

Per la parella del soci.

Preu: 65 – 67.93 (igi inclòs)

 

Per als fills del soci, de 16 a 29 anys.

Primer fill: 65 – 67.93 (igi inclòs)

Segon fill: 60 – 62.70 (igi inclòs)

Tercer fill: 55 – 57.48 (igi inclòs)

Quart fill o més: 50 – 52.25 (igi inclòs)