Llicències esportives

 

ACA CLUB dona suport a l'activitat esportiva, i és l'autoritat de l'automobilisme esportiu al país. Aquest suport es materialitza mitjançant de la Comissió Esportiva.

La Comissió Esportiva d'ACA CLUB regula la realització de proves de caràcter nacional i internacional, a més d'organitzar-ne de diverses d'elles.

Tanmateix, aquesta comissió fiscalitza tota l'activitat esportiva nacional i, en aquest sentit, emet les llicències de pilots de competició per a l'activitat internacional i nacional.

Procediment Sol·licitud de Llicència 2024:

  1. Si us plau, omplir amb les dades del pilot.
  2. Un cop amb tota la informació i degudament signat, portar el formulari a la seu social d’ACA CLUB.

Procediment Certificat de l’examen mèdic d’aptitud 2024:

  1. Si us plau, omplir amb les dades del/la pilot.
  2. Portar el formulari degudament omplert a la consulta mèdica i el/la professional sanitari completarà la informació d’aptitud.
  3. Un cop passada la revisió mèdica i amb el formulari degudament omplert i signat, portar-lo a la seu social d’ACA CLUB.

Novetats, notícies, consells… al teu correu electrònic

×